Magasinet IDRÆT KULTUR FRITID

Redaktionel målsætning
Idræt · Kultur · Fritid er Idræts, kultur- og fritidsbranchens skarpeste magasin og informationskilde for brancheforeningen IFK og organisationen HI, der repræsenterer idræts- og kulturfaciliteter. Magasinet giver en ajourført viden om alt hvad der rører sig inden for faciliteter og idrætspolitik.

Målgrupper
Ledere i idræts-, kultur- og fritidssektoren med ansvar for et eller flere anlæg; både kommunale, selvejende og privat. Målgruppen er borgmestre, direktører, centerchefer centerledere, halinspektører, anlægsinspektører, fritidskoordinatorer, idrætskoordinatorer, idrætsinspektører m.fl.