GREEN SPORT FACILITY

GREEN SPORT FACILITY er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer.
Ordningen er en søster-ordning til Green Key, som findes på hoteller og som følger samme tankegang, principper og kontrolforanstaltninger.

GREEN SPORT FACILITY belønner anlæg, der tænker bæredygtigt og gør en ekstra indsats for at passe på miljøet og lokal området. Det sker ved både at gøre en indsat i forhold til eget anlæg, men også ved at informere og arbejde for at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og støtter op om det bæredygtige arbejde.

TIDLIGERE INDSATS VIA GREEN KEY
I 2004 indgik HI (Halinspektørforeningen) samarbejde med Green Key sekretariatet om mærkning af idrætsanlæg med tilpassede kriterier. Sidenhen har denne del af Green Key vokset sig stor og i dag er mere en 100 anlæg med i ordningen, som har skiftet til det mere passende navn GREEN SPORT FACILITY.

BESPARELSER PÅ DRIFT
Idrætsanlæg, som er med i ordningen, har vist, at der er mange tusind kilowatt og kubikmeter vand at spare i årenes løb ved at følge kriterierne. Det er godt for miljøet, men også en ansvarlig håndtering af borgernes skattekroner i forbindelse med drift af anlæggene.

FREMTIDSSIKRE ANLÆG
Green Sport Facility skaber grundlag for erfaringsudveksling med andre anlæg, som sikrer de bedste løsninger – både økonomisk og i forhold til kvalitet.
Dette er som nævnt med til at fremtidssikre anlæg – både i forhold til drift og vedligeholdelse. Det gør, at anlæggene holdere længere og har mindre driftsomkostninger.
Et fokus på totalomkostninger frem for årligt budget giver store fordele – og det er motiverende for medarbejder at blive belønnet for indsatsen fx med en anerkendelse via Green Sport Facility.

EJERSKAB HOS BORGERNE
Ordningen arbejder også for at uddanne og fremme ejerskab hos brugere og lokale borgere og dermed fremme ejerskab og ansvarlighed overfor anlægget.
Det sker ved både at gøre en indsat i forhold til eget anlæg, men også ved at informere og arbejde for at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og støtter op om det bæredygtige arbejde.

MERE INFORMATION
Vil du vide mere om Green Sport Facility på dit anlæg, kan du kontakte:

Michael Simonsen
mail: Michael.Simonsen@glostrup.dk
Mobil nr. 28 90 63 48
varetager Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster

Kim Kupetz
Mail: KIKU@frederikshavn.dk
Mobil nr.  20 80 50 36
varetager Jylland og Fyn