IKF’s formål er at virke for danske idræts, kultur og fritidsfaciliteter og lignende institutioner. Dette søges bl.a. opnået ved at:

  • Påvirke den offentlige debat, herunder beslutningstagere vedrørende medlemsskarens forhold.
  • Udbyde relevant uddannelse og kompetenceudvikling, der understøtter medlemsskarens interesser og generelle forhold.
  • Formidle nyheder, der har branchemæssig relevans.
  • Søge netværk blandt ligesindede organisationer, herunder understøtte netværk blandt foreningens medlemmer.
  • Påvirke den nationale dagsorden gennem afholdelse af arrangementer, seminarer og events, der har relevans for branchen.