Om IKF

Velkommen til IKF–Idræt Kultur Fritid

IKF er en sammenslutning af DSI ( De selvejende institutioner) og HI’s branchedel (Halinspektørforeningen). IKF står dermed på 2 solide og erfarne fundamenter, og formålet er at repræsentere danske idrætsfaciliteter i forhold til omverdenen, i forhold til besluttende og politiske organer henholdsvis lokalt, regionalt og på landsplan. Vi står stærkt blandt andre idrætsorganisationer, branchemæssigtog politisk og vi udnytter det talerør vi har og påvirker den offentlige debat, så vi får styrket og synliggjort vores medlemmer og branchen. Vi lever i en foranderlig og dramatisk tid, hvor der i den grad er behov for stærke aktører, der talerbranchens sag, og udbyder relevante og tidssvarende aktiviteter, arrangementer og læring. Sammen kan vi udnytte hinandens mange ressourcer og kompetencer, sammen kan vi relatere til hinanden, drage fordele af hinanden og sammen kan vi skabe succesfulde idræts-, kultur-og fritidsanlæg.

Idrætsfaciliteter, svømmeanlæg og andre virksomheder med interesse og virke indenfor idræts-, kultur- og fritidssektoren bør tegne et medlemskab af netværks- og brancheorganisationen IKF og blive en aktiv del af et stort og stærkt netværk.

Meld jer ind i IKF, et stærkt netværk sikrer en stærk branche.

Download vores brochure