Bestyrelsen

Henrik Høy-Caspersen
Formand HI

Keld Venø
Tilknyttet Forum Kolding Bramdrupdam

Otto Skak
Adm. Direktør Slotssøbadet

Jørn Juul, tidl.
Direktør Forum Horsens

Brian G. Larsen
Centerleder ARENA SYD